Existencia de solución para ecuacións funcionais discontinuas con argumentos desviados

  1. Rubén Figueroa Sestelo
Supervised by:
  1. Rodrigo López Pouso Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2011

Committee:
  1. Alberto Cabada Fernández Chair
  2. Rosana Rodríguez López Secretary
  3. Irena Rachunkova Committee member
  4. Luis Fernando Sánchez Rodrigues Committee member
  5. José Ángel Cid Araújo Committee member

Type: Thesis

Abstract

A presente tese céntrase na búsqueda de resultados de existencia e localización de solucións para diversos tipos de ecuacións diferenciais funcionais de primeira e segunda orde con argumentos desviados. A obtención de ditos resultados realízase mediante o uso de diversas técnicas iterativas abstractas e teoría de puntos fixos.