Existencia de solución para ecuacións funcionais discontinuas con argumentos desviados

  1. Rubén Figueroa Sestelo
Dirixida por:
  1. Rodrigo López Pouso Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 21 de decembro de 2011

Tribunal:
  1. Alberto Cabada Fernández Presidente/a
  2. Rosana Rodríguez López Secretario/a
  3. Irena Rachunkova Vogal
  4. Luis Fernando Sánchez Rodrigues Vogal
  5. José Ángel Cid Araújo Vogal

Tipo: Tese

Resumo

A presente tese céntrase na búsqueda de resultados de existencia e localización de solucións para diversos tipos de ecuacións diferenciais funcionais de primeira e segunda orde con argumentos desviados. A obtención de ditos resultados realízase mediante o uso de diversas técnicas iterativas abstractas e teoría de puntos fixos.