Utilización de la técnica DELPHI como medio para diseñar una guia de indicadores de calidad

 1. Eva María López Perea 1
 2. Miguel Ángel Mariscal Saldaña 1
 3. Susana García Herrero 1
 4. José Luis Cuesta Gómez 1
 1. 1 Universidad de Burgos
  info

  Universidad de Burgos

  Burgos, España

  ROR https://ror.org/049da5t36

Revista:
Revista DYNA

ISSN: 0012-7361

Any de publicació: 2019

Volum: 94

Número: 2

Pàgines: 125-125

Tipus: Article

Altres publicacions en: Revista DYNA

Indicadors

JCR (Journal Impact Factor)

 • Any 2019
 • Factor d'impacte de la revista: 0.945
 • Factor d'impacte sense autocites: 0.758
 • Article influence score: 0.068
 • Quartil major: Q4
 • Àrea: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 71/91 (Edició: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Any 2019
 • Impacte SJR de la revista: 0.163
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: Engineering (miscellaneous) Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 372/797

CIRC

 • Ciències Socials: A

Scopus CiteScore

 • Any 2019
 • CiteScore de la revista: 0.8
 • Àrea: Engineering (all) Percentil: 37

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Any 2019
 • JCI de la revista: 0.17
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 126/169