A Kalman filter implementation for precision improvement in Low-Cost GPS positioning of tractors

  1. Gomez-Gil, J.
  2. Ruiz-Gonzalez, R.
  3. Alonso-Garcia, S.
  4. Gomez-Gil, F.J.
Revista:
Sensors (Switzerland)

ISSN: 1424-8220

Any de publicació: 2013

Volum: 13

Número: 11

Pàgines: 15307-15323

Tipus: Article

DOI: 10.3390/S131115307 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor