Recommendations for Mandatory Online Assessment in Higher Education During the COVID-19 Pandemic

  1. García-Peñalvo, F.J.
  2. Corell, A.
  3. Abella-García, V.
  4. Grande-de-Prado, M.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Educational Technology

ISSN: 2196-4971

Any de publicació: 2021

Pàgines: 85-98

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-981-15-7869-4_6 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor