Assistive Technology and Disability

  1. María Esther Baños García
Libro:
Disability and human rights: global perspectives
  1. Edurne García Iriarte (ed. lit.)
  2. Roy McConkey (ed. lit.)
  3. Robbie Gilligan (ed. lit.)

Editorial: Macmillan education ; Palgrave Mcmillan

ISBN: 978-1-137-39065-3

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 173-188

Tipo: Capítulo de libro