Aventures amb gel!Aprendre ciències a primària a través d´un enfocament integrador STEAM en contextos bilingües

  1. Esther Sanz de la Cal
  2. Ileana María Greca Dufranc
Journal:
Guix: Elements d'acció educativa

ISSN: 0213-8581

Year of publication: 2022

Issue: 487

Pages: 71

Type: Article

Abstract

El model didàctic SeLFiE combina l’aprenentatge de matèries STEAM amb l’aprenentatge d’una llengua estrangera mitjançant l’ús de diferents metodologies actives, d’indagació, centrades en l’alumne, i col·laboratives en contextos educatius bilingües. A continuació veurem com s’aprenen ciències a l’educació primària a través d’un enfocament integrador STEAM en contextos bilingües.