Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Centro Nacional de Biotecnología (2)

2006

  1. RUNX3 negatively regulates CD36 expression in myeloid cell lines

    Journal of Immunology, Vol. 177, Núm. 4, pp. 2107-2114