Publicacións en colaboración con investigadores/as de Tarbiat Modares University (2)

2020

  1. BaTiO3 nanotubes by co-axial electrospinning: Rheological and microstructural investigations

    Journal of the European Ceramic Society, Vol. 40, Núm. 4, pp. 1269-1279