Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (1)