Departament: Química

Facultat: F. Ciencias

Àrea: Química Orgànica

Correu: iacuadrado@ubu.es

Branques de coneixement: Ciencias