Departament: Ingeniería Electromecánica

Facultat: E. Politécnica Superior

Àrea: Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Correu: ruben.ruiz@ubu.es

Branques de coneixement: Ingeniería y Arquitectura

Doctor per la Universidad de Valladolid amb la tesi Signal processing techniques for agro-industrial machinery monitoring 2019. Dirigida per Dr/a. Jaime Gómez Gil, Dr/a. Luis Manuel Navas Gracia, Dr. Francisco Javier Gómez Gil.

Doctor per la Universitat Ramon Llull amb la tesi New strategies in antimicrobial photodynamic therapy and singlet oxygen detection 2013. Dirigida per Dr/a. Santi Nonell Marrugat.