Publicacions en què col·labora amb José Luis Albasanz Herrero (1)