Departament: Ciencias de la Salud

Facultat: F. Ciencias de la Salud

Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública

Branques de coneixement: Ciencias de la Salud