Publications by the researcher in collaboration with Joan Franco González (1)

2009

  1. Millores en la metodologia docent i disseny de materials pedagògics en l’assignatura d’estrès laboral i la seua prevenció i coordinació docent amb l’assignatura règim jurídic de l’organització preventiva

    Metodologies centrades en l'estudiantat a l'Espai Europeu d'Educació Superior: actes de la VIII Jornada de Millora Educativa i VII Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I