Publications en collaboration avec des chercheurs de Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (1)

2010

  1. Motor laterality asymmetry and nonmotor symptoms in Parkinson's Disease

    Movement Disorders, Vol. 25, Núm. 1, pp. 70-75