Departament: Ingeniería Electromecánica

Facultat: E. Politécnica Superior

Àrea: Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Correu: sergiomf@ubu.es

Branques de coneixement: Ingeniería y Arquitectura