Numerical tool to predict macroscopic properties starting from micro and nanolevel morphological structures, dentro del área temática "Ingeniería mecánica, Naval y aeronáutica".

Duración do 01 de decembro de 2010 ao 30 de novembro de 2015

Investigadores/as