Publications by the researcher in collaboration with María Teresa Amado Rodríguez (1)

2019

  1. Clásicos en escena ayer y hoy

    Imprensa da Universidade de Coimbra