Iruzkinak (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2007

  1. "Los soldados en la guardia"

    Hispania: Revista española de historia, Vol. 67, Núm. 227, pp. 1099-1104