Maçons, espiritistes i lliurepensadors en el debat educatiu del segle XIXrelat de formació d'una jove investigadora

  1. Dolores Fernández Malanda
Revue:
Temps d’Educació

ISSN: 0214-7351

Année de publication: 2006

Número: 30

Pages: 303-316

Type: Article

D'autres publications dans: Temps d’Educació

Indicateurs

CIRC

  • Ciencias Sociales: C