A typology of firms regarding M-commerce adoption

  1. San-Martín, S.
  2. Jiménez, N.
Llibre:
Mobile Commerce: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781522525998

Any de publicació: 2017

Volum: 2

Pàgines: 550-565

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.4018/978-1-5225-2599-8.CH029 GOOGLE SCHOLAR