How can E-vendors create trust in B2C and C2C contexts?

  1. San-Martín, S.
  2. Camarero, C.
Llibre:
Mobile Commerce: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781522525998

Any de publicació: 2017

Volum: 3

Pàgines: 1390-1412

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.4018/978-1-5225-2599-8.CH066 GOOGLE SCHOLAR