How can E-vendors create trust in B2C and C2C contexts?

  1. San-Martín, S.
  2. Camarero, C.
Llibre:
Electronic Payment Systems for Competitive Advantage in E-Commerce

ISBN: 9781466651906

Any de publicació: 2014

Pàgines: 72-92

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.4018/978-1-4666-5190-6.CH005 GOOGLE SCHOLAR