Non-linear Neural Models to Predict HRC Steel Price in Spain

  1. Alcalde, R.
  2. Urda, D.
  3. de Armiño, C.A.
  4. García, S.
  5. Manzanedo, M.
  6. Herrero, Á.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031180491

Any de publicació: 2023

Volum: 531 LNNS

Pàgines: 186-194

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-031-18050-7_18 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible