Departament: Ingeniería Civil

Facultat: E. Politécnica Superior

Àrea: Llenguatges i Sistemes Informàtics

Branques de coneixement: Ingeniería y Arquitectura