Departament: Química

Facultat: F. Ciencias

Àrea: Química Analítica

Correu: mpestebanez@ubu.es

Branques de coneixement: Ciencias