Departament: Expresión Gráfica

Facultat: E. Politécnica Superior

Àrea: Expressió Gràfica en l'Enginyeria

Branques de coneixement: Ingeniería y Arquitectura