Departament: Filología

Facultat: F. Derecho

Àrea: Filologia Francesa

Branques de coneixement: Artes y Humanidades