Departament: Filología

Facultat: F. Educación

Àrea: Filologia Francesa

Correu: mhkaczala@ubu.es

Branques de coneixement: Artes y Humanidades