Departament: Ciencias de la Salud

Facultat: F. Ciencias de la Salud

Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública

Correu: csperez@ubu.es

Branques de coneixement: Ciencias de la Salud