Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Universidade Nova de Lisboa (3)

2011

  1. ACMA (9-amino-6-chloro-2-methoxy acridine) forms three complexes in the presence of DNA

    Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 13, Núm. 43, pp. 19534-19545