Departament: Ingeniería Civil

Facultat: E. Politécnica Superior

Àrea: Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures

Branques de coneixement: Ingeniería y Arquitectura