Publications in collaboration with researchers from Universitat Jaume I (6)

2014

 1. Engaged, workaholic, burned-out or just 9-to-5? Toward a typology of employee well-being

  Stress and Health, Vol. 30, Núm. 1, pp. 71-81

 2. Predicting workaholism in Spain: A discrete mathematical model

  International Journal of Computer Mathematics, Vol. 91, Núm. 2, pp. 233-240

 3. Workaholism

  Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (Springer), pp. 7208-7211

2010

 1. Towards a development of a Mathematical model of workaholism

  Modelling for addictive behavior, medicine and engineering (Instituto de Matemática Multidisciplinar. Universidad Politécnica de Valencia), pp. 60-65

2009

 1. Millores en la metodologia docent i disseny de materials pedagògics en l’assignatura d’estrès laboral i la seua prevenció i coordinació docent amb l’assignatura règim jurídic de l’organització preventiva

  Metodologies centrades en l'estudiantat a l'Espai Europeu d'Educació Superior: actes de la VIII Jornada de Millora Educativa i VII Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I