Departament: Química

Facultat: F. Ciencias

Programa de doctorat: Química Avanzada (UBU)

Àrea: Química Inorgànica

Grup d'investigació: Amido-Ruca

Correu: gherbosa@ubu.es

Branques de coneixement: Ciencias