Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Aalto University (1)

2012

  1. One-pot synthesis of gold/poly(3,4-ethylendioxythiophene) nanocomposite

    Journal of Nanoparticle Research, Vol. 14, Núm. 1