Publicacions en què col·labora amb Sara I. Tapia Hernández (1)