Departament: Ciencias de la Salud

Facultat: F. Ciencias de la Salud

Programa de doctorat: Ciencias de la Salud (UBU)

Àrea: Fisiologia

Branques de coneixement: Ciencias de la Salud