Departament: Derecho Público

Facultat: F. Derecho

Àrea: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Branques de coneixement: Ciencias Sociales y Jurídicas