Departament: Química

Facultat: F. Ciencias

Àrea: Química Orgànica

Branques de coneixement: Ciencias