2º Fase: Implantación del curso Europeo de informática ECS (European computer science)

Duration: from 15 December 2006 to 29 June 2007 (6 meses)

Researchers