Finançador : CONSEJERIA DE EDUCACION
date_range Duració del 06 de d’abril de 2010 al 31 de d’octubre de 2011 (19 mesos) Va finalitzar
euro 30.000,00 EUR

D'àmbit Autonòmic. S'ha atorgat en règim de Concurrència competitiva.

Convocatòria: (CONSEJERIA DE EDUCACION)
Programa: SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, A INICIAR EN EL AÑO 2010
Subprograma: PLAN AUTONOMICO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Investigadors/es