Algoritmos de ensembles para regresión: nuevos métodos y aplicaciones

Duración do 01 de xaneiro de 2012 ao 31 de decembro de 2015

Investigadores/as