3 Investigadores/as

Filtrar por:
Silvia
Casado Yusta
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
Joaquín Antonio
Pacheco Bonrostro
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
Julio César
Puche Regaliza
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa