Publicacions en què col·labora amb Miguel L. Lacruz Mantecón (1)