Checking simulations: Detecting and avoiding errors and artefacts

  1. Galán, J.M.
  2. Izquierdo, L.R.
  3. Izquierdo, S.S.
  4. Santos, J.I.
  5. del Olmo, R.
  6. López-Paredes, A.
Col·lecció de llibres:
Understanding Complex Systems

ISSN: 1860-0840 1860-0832

Any de publicació: 2017

Pàgines: 119-140

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-319-66948-9_7 GOOGLE SCHOLAR