Recommendations for Mandatory Online Assessment in Higher Education During the COVID-19 Pandemic

  1. García-Peñalvo, F.J.
  2. Corell, A.
  3. Abella-García, V.
  4. Grande-de-Prado, M.
Colección de libros:
Lecture Notes in Educational Technology

ISSN: 2196-4971

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 85-98

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-981-15-7869-4_6 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor