New strategies in antimicrobial photodynamic therapy and singlet oxygen detection

  1. Rubén Ruiz González
Dirixida por:
  1. Santi Nonell Marrugat Director

Universidade de defensa: Universitat Ramon Llull

Ano de defensa: 2013

Tribunal:
  1. Rosa Nomen Ribé Presidente/a
  2. Cristina Flors Ong Secretario/a
  3. William R. Moyle Vogal
  4. Miguel Viñas Ciordia Vogal
  5. Antonio L. Zanocco Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 348393 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

Tres estratègies adreçades a aportar una major perspectiva en el camp de la teràpia fotodinámica antimicrobiana comprenen la primera part de la tesi. En una primera aproximació, sis fotosensibilitzadors catiònics, amb diferent càrrega elèctrica neta i estructura, han estat caracteritzats en dissolució i les seves propietats fotoinactivadores provades contra diferents tipus de microorganismes. En una segona aproximació, conjugats entre un fotosensibilitzador i el pèptid antimicrobià Apidaecina 1b han estat analitzats fotofísica i mecanísticament, i les seves propietats correlacionades amb la seva habilitat fotosensibilitzadora en bacteris. En l'última aproximació, dues proteïnes fluorescents –TagRFP i miniSOG- han estat expressades en E. coli i s'ha estudiat la seva fototoxicitat així com el seu mecanisme d'acció. A més, s'ha reevaluat i estudiat en detall la capacitat de miniSOG per fotosensibilitzar la formació d'oxigen singlet. En la segona part de la tesi, l'interès s'ha centrat en la detecció d'oxigen singlet. En la primera secció, s'ha avaluat la capacitat de detecció en dissolució d'una nova díada composta per un naftoxazol i una trampa química d'oxigen singlet. En l'última secció, es desenvolupa, prova i discuteix la viabilitat de nanopartícules de poliacrilamida com a plataforma potencial per a la detecció d'oxigen singlet en sistemes intracel•lulars.