Publicacións en colaboración con investigadores/as de Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (1)