Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts (1)